Tôm Hùm Xanh

690.000,0

👉 Tôm hùm xanh :
 
+ Loại 1 : 690.000vnđ/kg
+ Loại 2 : 750.000vnđ/kg