Ốc Hương Thiên Nhiên

550.000

Giá bán:

  • Size từ 15 – 25 con/kg có giá: 850.000đ/kg.
  • Size từ 30 – 40 con/kg có giá: 770.000đ/kg.